HD
Jimmy Flitz Schwiizermuus - JimmyFlitz e Reis dür d Zyt, Episode 5 • SRF-Info - Mx3.ch

JimmyFlitz e Reis dür d Zyt, Episode 5 • SRF-Info

425 plays
Folk
58 tracks

More information

Added on 3 December 2015

Year of creation
2015
Label
SRF 1

Credits and thanks

SRF 1 "Üsi Mundart" Infosendung zum Musikhörspiel JimmyFlitz 5 " E Reis dür d Zyt"

425 plays